ثبت‌نام
اخلاق یوگای1 – رها سلیمانی

اخلاق یوگای1


یاما، بخش جامانده یوگای پاتانجلی

«یاما» اصول اخلاقی و انسانی یوگاست.

این اصول اخلاقی شاید دیده نشوند اما اصل و پایه هستند.

مانند ریشه درخت که دیده نمی شود اما دلیل اصلی سلامت تن و روان درخت است.

برای داشتن درختی سبز و پربار باید در یک زمین خوب و حاصل خیز دانه ای کاشت، درهوایی مناسب آبیاری اش کرد.

باید نورکافی خورشید به آن بتابد تا دانه درزیر خاک رشد کند.

برای داشتن میوه های رسیده و آبدار، درختمان باید ریشه های سالم داشته باشد تا تنه، شاخه، سرشاخه، برگ، شکوفه، شهد و درنهایت میوه ای عالی بدهد.