ثبت‌نام
اسطوره‌های آسیب‌پذیر – رها سلیمانی

اسطوره‌های آسیب‌پذیر

سه اسطوره آسیب پذیر یا وابسته عبارتند از: «هرا، دیمیتر، پرسفون»

«هرا» اسطوره تعهد و ازدواج👰💍

«دیمیتر» اسطوره غلات و مادر👩‍🦳🌽

«پرسفون» اسطوره جهان زیرین ودوشیزه و دختر👱‍♀️🙋‍♀️
👰👱‍♀️👩‍🦳 این سه اسطوره، نقش‌های سنتی زنان به عنوان:همسر، مادر و دختر را ارائه می‌کنند.
🧔این سه اسطوره زن، توسط اسطوره های مرد مورد تجاوز، ربوده شدن، مغلوب شدن یا تحقیر شدن قرار گرفتند.
😭هر کدام از آن‌ها زمانی که پیوندی شکسته شد یا مورد بی احترامی قرار گرفت، رنج کشیدند.
🤯هر کدام از آن‌ها ضعیف بودن را تجربه کردند و بسته به شخصیت شان -هرا با خشم و حسادت 😡🤬، پرسفون و دیمیتر با افسردگی 😓- به آن وقایع واکنش نشان دادند.
نیروی گرانشی آن‌ها «رابطه» خواهد بود، نه دستاورد و مستقل بودن یا تجربه‌های جدید.