ثبت‌نام
انسان مدرن، یوگای مدرن – رها سلیمانی

انسان مدرن، یوگای مدرن

انسان مدرن، یوگای مدرن

در آستانه ورود به قرن بیست و یکم مبانی روحی یوگا، بازنگری و اصلاح شد و یوگا بصورت یک برنامه ی جدی مطرح شد.
یکی از دستاوردهای یوگا، درمان جسم و روان است. مهم ترین و موثرترین تاثیر آن، ایجاد هماهنگی و اتحاد قوی جسم و روان است.
امروزه برای درمان قطعی بعضی بیماری های فیزیکی و روان تنی که طب مدرن از درمان آن عاجز است، از روش ها و تمرین های تخصصی یوگا استفاده می شود. چون یوگا هماهنگی و هارمونی لازم را بین سیستم اعصاب و غدد مترشحه ی داخلی ( چاکراها ) ایجاد می کند.