ثبت‌نام
اهداف مجموعه – رها سلیمانی

اهداف مجموعه

اهداف مجموعه :

سیاره زیبای رها با هدف انتشار«آگاهی وتعالی مردم سیاره» و همچنین « رها شدن انسان ها از قید و بند مادی زندگی« ثبت شد.

برگزاری سمینارها وکارگاه های آموزشی و روان شناسی جز اصلی ترین اهداف این مجموعه است.