ثبت‌نام
تاداسانا – رها سلیمانی

تاداسانا

اسم آسانایا وضعیت: Tadasana

تاداسانا (کوه یا ایستادن صحیح)- کلیه حرکات ایستاده با «تاداسانا» آغاز می شود. برای همین وضعیتی بنیادین است.

مراحل تمرین:

۱- صاف بایستید، پاها درکنارهم

۲- عضلات بالای زانو را منقبض کنید وکاسه زانوها را بالا بکشید، گودی کمررا مهارکنید. عضلات باسن را منقبض کنید وشکم را به عقب بکشید.

۳ - قفسه سینه باز، شانه ها ‌پایین وعقب، دستها دردوطرف تنه به سمت پایین کشیده باشند.

۴- ستون فقرات را کشیده وبلند کرده، سررا درامتداد ستون مهره ها نگه دارید.

۵ - دقت کنید وزن بطورمساوی بین دو کف پا تقسیم شود.

۶- عضلات صورت، چشم، گلو وگردن را آرام نگه دارید، به مقابل نگاه کنید.

فواید حرکت:

۱- آمادگی برای سایرحرکات ایستاده |۲- ایجادتعادل فیزیکی-روانی واحساس سبکی دربدن

۳- تقویت عضلات ستون فقرات وشکم ‌کاهش فشاربراعصاب ستون فقرات | ۴- ایجاد تقارن دربدن وتقسیم وزن بطورمساوی به روی هردو کف پا