ثبت‌نام
تیریاکاتاداسانا – رها سلیمانی

تیریاکاتاداسانا

اسم آسانایا وضعیت: Tiryka Tadasana

تیریاکاتاداسانا (خم به پهلوی ایستاده)-تیریاکا به معنای نوسان ‌‌و خمش است.ازحالت تاداسانا به پهلو حرکت می‌کنیم وخم می شویم.

مراحل تمرین:

۱- درتاداسانا بایستید.

۲- پاها رابه اندازه یک و نیم برابر عرض شانه ها باز کنید.

۳ - دست راست را تا کنارگوش بالا بکشید تا درامتداد محور بدن قرارگیرد (دم)، درحالیکه پهلوی راست راکشیده وبلند میکنید، با بازدم به پهلوی چپ خم شوید. سر را در وسط نگه دارید و به یک نقطه مقابل نگاه کنید یا به سمت شانه چپ بچرخانید وبه زمین نگاه کنید. سپس وضعیت عکس آن را انجام دهید.

۴- دقت کنید درطول حرکت باسن منقبض، قفسه سینه بازو وزن بدن روی دو کف پا تقسیم شود.

۵ - تنه به جلو یا عقب خم نشود و ستون فقرات عاری ازهرگونه پیچش باشد.

۶- حرکت را درسمت دیگر انجام دهید.

فواید حرکت:

۱- کشش (stretch) زیاد جانبی قفسه سینه | ۲- تقویت عضلات باسن، پشت ومفاصل لگن

۳- رفع خستگی و اصلاح انحراف ستون فقرات | ۴- تحریک احشا داخلی بدن بویژه کلیه ها