ثبت‌نام
درباره سیاره زیبای رها – رها سلیمانی

درباره سیاره زیبای رها


درباره سیاره زیبای رها

مجموعه « سیاره زیبای رها » در تاریخ ۱۹آبان۹۸ ، به شماره ثبت ۵۴۹۸۲۵ متولد شد.

رهبری مجموعه به عهده « رهاسلیمانی » است. سلیمانی خودش سخنران، نویسنده و محقق درحوزه تعالی بخشی می باشد.

این مجموعه مبتنی بر«روان شناسی تعالی و رهایی» شکل گرفته است.

ایده چنین مجموعه ای از ۱۰ سال پیش در ذهن سلیمانی بود و بالاخره توانست درسال ۹۸ ثبتش کند.

آدرس مجموعه: تهران، خیابان تجریش

تلفن :

۰۹۰۲۰۰۳۱۷۶۵ - ۰۹۱۲۰۰۳۱۷۶۵

اینستاگرام :

rahaasoleymani@

ایمیل :

rahaasoleymani@gmail.com