ثبت‌نام
روانشناسی زنان – رها سلیمانی

روانشناسی زنان

روان شناسی زنان با متد اسطوره های یونان

روان شناسی زنان به تشریح تصویر زنان در اسطوره های یونان می پردازد که بیش از سه هزار سال است که در تخیل بشریت حضور داشته است.

این نوع از روان شناسی زنان با تمام نظریه هایی که زن سالم را زنی می داند که در قالب یک الگوی شخصیتی یا ساختار روان شناسی درست بکنید متفاوت است.

این نظریه بر پایه گوناگونی معیارهای سالم در میان زنان بنا شده است.

زنان تحت تاثیر نیروهای قدرتمند درونی یا کهن الگوها هستند که می توان در قالب اسطوره های یونان به آن شخصیت بخشید.

همه ما دارای یک ناخوداگاه جمعی مشترک هستیم که مانند یک الگوی غریزی به محرک ها پاسخ می دهد.

زیست شناسان نظری این ناخودآگاه جمعی را میدان مورفیک نژاد بشر نامگذاری کرده اند که ما را تحت تاثیر قرار می دهد و ما نیز متقابلا روی آن تاثیر می گذاریم.

درون هر زن اسطوره هایی حضور دارند. هر زن نقش اصلی را در داستان زندگی پیچیده خود دارد. در یک زن اسطوره های متعددی حضور دارند.

هرچه زن پیچیده تر باشد نشانه های آن است که اسطوره های بیشتری در درون او فعال است.

و آنچه برای یک بخش از وجود او رضایت بخش است ممکن است برای بخش دیگر وجودش کاملا بی معنا باشد.

شناخت و آشنایی با اسطوره های زنان ابزاری در اختیار زن قرار می دهد که به کمک آن می تواند خودش و روابط اش با مردان، زنان، والدین و فرزندانش را بهتر درک کند.

الگوهای اسطوره ای دلیل موجهی برای تفاوت های شخصیتی است.

کهن الگوهای غالب شرح می دهد که چطور یک ساختار روانی می تواند به گونه ای متناقض تا حد زیادی توسعه پیدا کند و در عین حال ناآگاهانه باشد.

زمانی که یک زن از نیروهایی که او را تحت تاثیر قرار می دهند آگاه می شود، قدرتی به دست می آورد که زاییده دانش است.

اسطوره ها نیروهایی نامرئی و قدرتمندی هستند که رفتارها را شکل می دهند و عواطف را تحت تاثیر قرار می دهند.

یک زن نمی تواند در برابر زیستن الگویی که یک کهن الگو در اعماق روانش تعیین می کند، مقاومت نماید مگر آن که از آن الگو آگاه شود و بداند که این کهن الگو می‌خواهد از طریق او خود را تکمیل کند.

اسطوره ها احساسات و تخیل را فرا می خوانند و دست روی موضوعاتی می گذارند که بخشی از میراث جمعی بشریت است.

👨‍🎤همرنگ جماعت شدن به چه قیمت؟!👩‍🎤

🛌همرنگ جماعت شدن برای دریافت پذیرش از سوی دیگران، مانند خوابیدن روی تخت خواب پروکراستیز در اسطوره شناسی یونان باستان است.

🛌مسافران در راه سفر به آتن روی این تخت خواب خوابانده می شدند. اگر کوچک تر از آن بودند، آن قدر کشیده می‌شدند تا هم اندازه‌ی این تخت خواب شوند و اگر بزرگ تر از آن بودند، دست و پای آنها را می بریدند تا هم اندازه ی تخت خواب شوند.

👨‍🎤تعداد کمی هم اندازه این تخت خواب بودند. اینها همان افرادی هستند که به سادگی می توانند با دیگران همرنگ شوند و با خوشحالی این کار را انجام می‌دهند.

🛌اینها انسان‌هایی هستند که عمیقا زخم خورده هستند چون در خدمت دیگرانند و لذتی از زندگی نمی برند.