ثبت‌نام
وریکشاسانا – رها سلیمانی

وریکشاسانا

اسم آسانایا وضعیت: Vrksasana

وریکشا به معنای درخت است. مثل درختی استوار ریشه در زمین مستحکم و متعادل می ایستیم.

مراحل تمرین:

۱ - در تاداسانا بایستید.

۲ - تمامی وزن بدن رابرروی کف هرپایی که راحت هستید ببرید ، پای دیگر را از زانو خم کنید و با کمک دست کف پا را داخل و بالای ران مخالف بگذارید. طوریکه انگشتان پا به سمت زمین باشند.

۳ - پای صاف را کشیده و عضله بالای زانو آن را منقبض نمایید. درحالیکه پای مخالف را به انتهای استخوان ران فشارمی دهید. زانوی مخالف را بسمت عقب بکشید.

۴ - با دم به آرامی دستها را ازطرفین بالا ببرید، طوریکه کف دستها یکدیگر را لمس کند، یا رو به هم باشند.
۵ - به یک نقطه ثابت درمقابل خود خیره شوید تا بتوانبد تعادل خود را درطول حرکت روی یک پا نگه دارید.
۶ - حرکت را در سمت دیگرانجام دهید.

فواید حرکت:

۱- تقویت مفاصل و عضلات پا | ۲- ایجاد انبساط درقفسه سینه

۳- ایجادهماهنگی بین ذهن، جسم وتعادل بدن | ۴- افزایش تمرکز

موراد احتیاط و محدودیت :

۱- آرتروز زانو

۲- واریس

۳- کسانی که از مشکلات جدی زانو رنج می برند، پایی که بالا آمده را کمی خم کرده و زیر زانوی پای دیگر قراردهند ودست ها را پشت کمرقراردهند .( حالت ابتدایی درخت )