ثبت‌نام
یوگای جسمی – رها سلیمانی
یوگای جسمی ( هاتا یوگا )
کلمه‌ی «هاتا» از دو بخش « ها » و « تا » تشکیل شده است که: ها به معنی ( خورشید ) و تا به معنی ( ماه ) است.
تمرینات هاتایوگا تمرینات بدنی و حرکتی و تنفسی است که بدن را آماده می کند برای یوگای ذهنی.
هاتا یوگا ۴ مرحله دارد:
۱) یاما ( روان شناسی یوگا= اخلاق یوگا )
یکسری بایدهای رفتاری و اخلاقی است که با رعایت کردن آن به نظم بیرونی می رسیم
۲) نیاما ( روان شناسی یوگا= اخلاق یوگا )
یکسری بایدهای رفتاری و اخلاقی یوگاست که با رعایت کردن آن به نظم درونی و خودشناسی می‌رسیم.
۳) آسانا
وضعیتهای جسمانی است که سطوح انرژیکی بدن را متعادل می کند.
۴) پرانایاما
تکنیک‌های تنفسی متنوع که باعث بازشدن کانال‌ها و متعادل‌سازی انرژی های حیاتی و روانی می‌شود.

یاما چیست؟
یاما نبایدهای اخلاقی انسانی است. یاماها یا نبایدها، سلسله کارهایی هستند که با انجام دادن آن انسان بر جهان بیرون مسلط می شود، که شامل:
عدم خشونت، عدم دروغ گویی، عدم دزدی، عدم رابطه ناسالم، عدم انباشت دارایی، عدم نامهربانی، عدم پیچیدگی، عدم عجله کردن، عدم ضعف و عدم انتخاب غذای نامناسب است.

نیاما چیست؟
نیاما بایدهای اخلاقی انسانی است. نیاما یا بایدها، سلسله کارهایی هستند که با انجام دادن آن انسان به جهان درون مسلط می شود. که شامل:
پاکیزگی، فعال کردن آتش درون، خودشناسی، سرسپردگی، ایمان، پیشکش، وجدان اخلاقی،اعتقاد ذهنی، سروده خوانی،نظم شخصی و گوش سپردن به حقیقت است.

آسانا چیست؟
آساناها بر روی وضعیت بدن تمرکز دارد که به ما کمک می کند تا بدن خود را ثابت و استوار نگه داریم و آن را برای مدت طولانی راحت نگه داریم.

پرانایاما چیست؟
پرانایاما بر تنفس ما کنترل دارد و فعالیت ذهنی ما را کاهش می دهد.

آساناهای یوگا