ثبت‌نام
دستاورد ها و فعالیت های مجوعه – رها سلیمانی

دستاورد ها و فعالیت های مجوعه

دستاوردهای مجموعه :

تاریخ ثبت مجموعه ۱۹ آبان ۹۸ هست.

و مجموعه فعالیت جدی ‌و رسمی خودش را از همان آبان ماه آغازکرد.

« سیاره زیبای رها » باهماهنگی شهرداری منطقه یک تهران، شمیرانات - فرشته ، کار جدی خود را آغاز کرد.

همکاری مجموعه سیاره زیبای رها و مجموعه فرهنگی و ورزشی شهربانو، معاونت اجتماعی شهرداری شمیرانات، بسیارعالی و باشکوه برگزار شد .سمینارهای اجرا شده درمجموعه « شهرداری شهربانو » :

1-اولین سمینارسمینار رفتارشناسی Disc درتاریخ۲۶آبان۹۸

۲- دومین سمینار رفتارشناسیDisc درتاریخ۳ آذر۹۸

۳- سومین سمینار رفتارشناسی Discدرتاریخ۱۰آذر۹۸

4- چهارمین سمینار رفتارشناسیDisc درتاریخ۱۷آذر۹۸

۵- پنجمین سمینار رفتارشناسیDisc درتاریخ۲۴آذر۹۸ برگزارشد.

استقبال مردم ازآموزش ها فوق العاده بود.

*دومین همکاری با شهرداری منطقه یک + خانه فرهنگ خیام فرشته + سیاره زیبای رها بود.

۶- ششمین سمیناررفتارشناسی Discدرتاریخ۱دی۹۸

7-هفتمین سمینار خودشناسی Mbtiدرتاریخ۸دی۹۸

۸-هشتمین سمینارخودشناسی Mbtiدرتاریخ۱۵دی۹۸

۹-نهمین سمینارخودشناسی Mbtiدرتاریخ ۲۲دی۹۸

10-دهمین سمینارخودشناسیMbti درتاریخ 29دی۹۸

۱۱-یازدهمین سمینارخودشناسی Mbtiدرتاریخ۶بهمن۹۸

۱۲-دوازدهمین سمینارتئوری انتخاب ویلیام گلسردرتاریخ۱۳بهمن۹۸

۱۳-سیزدهمین سمینارتئوری انتخاب ویلیام گلسر۲درتاریخ۲۰بهمن۹۸

همچنین تورآموزش یک روزه درخانه فرهنگ خیام برگزارشد.

صبح ها کلاس یوگای رهایی(شادی ورهایی)

وعصرها کلاس روان شناسی تعالی(آگاهی و رهایی).

فعالیت مجموعه :

فعالیت«سیاره زیبای رها» آموزش محور است. درگام اول «تئوری» که موجب آگاهی می شود و درگام دوم«عملی» که موجب تعالی و رهایی می شود.

عمده ی آموزش ها، روش های تعالی انسان است، برای تبدیل شدن به « انسان متعالی »‌ و داشتن « سیاره ای متعالی » .

آموزش ها درقالب سمینار و کارگاه ، ورکشاپ و دوره جامع برگزارمی شود.

در پایان دوره جشنی برای هنرجویان ترتیب داده می شود بنام « جشن آگاهی » و دریافت گواهینامه پایان دوره و عکسهای یادگاری.